Klicka för att se bokens innehållsförteckning, exempel från avsnitten "Ordkunskap" och "Skriftlig kommunikation".

Smakprov

... och här ett utdrag från hörförståelsen, där Albert Einstein presenteras i korthet.

Bekannte Personen: Albert Einstein

Häften "Test och bedömning av Tyska 3"

© 2016 Feedbackkonsulten i Lund