"Jag tycker boken är till stor hjälp inför prov. Den är liten men fantastiskt innehållsrik samt med hög standard på alla uppgifterna. Detta gör att man känner sig väl förberedd inför vad som än som kan tänkas komma på prov. Det finns gott om uppgifter inom de fyra olika delämnena och den är till stor hjälp för den individuella utvecklingen inom det tyska språket."

Av Ylva Thorné (elev på Katedralskolan i Lund)

Boken är en mycket bra övning inför de nationella proven. Den täcker alla delprov och innehåller dessutom grammatik- och ordkunskapsövningar. Tillgången till facit gör att man vet vad man behöver fokusera sin inlärning på och därmed utvecklar sina tyskkunskaper. Därför rekommenderar jag den starkt till alla elever som läser Tyska 3.

Av Asger Wienberg (elev på Katedralskolan i Lund)

Egentligen skulle jag kunna prata hur länge som helst om boken. Väljer några punkter här:

Grammatik- och orddelen perfekta för steg 3 Tydliga anvisningar i facit om vad eleven bör göra vid många missar.

Förnämligt med app för Hören. Bra, lagom svåra övningar.

Lesen, bra med rubriker + textkombination, Stierrennen lite svår text att läsa med layouten, vore bättre med glosorna i marginalen, Kinderarbeit = väldigt

svår text (genitiv, passivkonstruktioner...) mer steg 4, Liebe Sprache + Putzen gegen Miete = bra texter och ja, Fussball, klart att den kom med, också något för svår för icke-fotbollsnördar (som jag!).

Schreiben + Sprechen är mycket bra! Det behövs material utöver provbankens magra utbud. Det blir tydligt för eleverna vad vi faktiskt tittar på men det är så klart svårt för dem att göra en bedömning av egen text.

Note:A

Av Annette Håkansson(tysklärare på Polhemsskolan i Lund

Häften "Test och bedömning av Tyska 3"

© 2016 Feedbackkonsulten i Lund